Barmhartige God, Gij verwacht dat onze arbeid en inspanning gericht is op hogere waarden. Wij bidden U vandaag voor de inwoners van Argentinië: laat hun arbeid er steeds van getuigen dat zij leven als Uw kinderen. Geef voldoende werk aan mensen die werk zoeken, rust aan mensen die te veel werk moeten verrichten, en behoed hen die, om te voorzien in hun levensonderhoud, met gevaarlijk werk bezig moeten zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Roman Adame Rosales, priester, martelaar tijdens de Mexicaanse Revolutie, door Christus onze Heer.