God van gerechtigheid en vrede, Uw goede daden zijn niet te overtreffen. In deze Adventstijd danken wij U voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid in het Midden-Oosten. Wij bidden U dat zij de juiste woorden vinden om mensen nader tot elkaar te brengen. Dat machthebbers inzien dat oprechte vrede voortkomt uit het geloof in Jezus Christus dat handen en voeten krijgt in daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.