Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle inwoners van Turkije. Dat Gij hun ogen en oren opent voor Uw Evangelie en dat Gij hun hart zacht macht om Uw Woord van leven goed te kunnen verstaan. Wij danken U voor de geloofsverkondigers, mannen en vrouwen, die in Turkije met veel toewijding hun belangrijke arbeid verrichten. Bemoedig hen in hun werk en schenk hun rust en vrede om steeds weer op kracht te komen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ursula en gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.