Goede God, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden door zijn vrijwillige zelfgave aan het kruis. Wij vragen U dat velen geraakt worden door Zijn offer, zich afwenden van het kwaad en zich steeds weer toekeren naar de Blijde Boodschap. Geef dat wij het heilig Evangelie trouw blijven uitdragen aan de mensen om ons heen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matteüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.