God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft voor ons geleden aan het kruis en heeft, met Zijn opstanding uit de doden, de dood ontkracht. Wij danken U voor onze broeders en zusters in Egypte die deze Boodschap van heil en redding uitdragen aan hun landgenoten in woord en daad. Wij vragen U: geef dat hun trouwe arbeid en vrome levenswandel veel vrucht mag dragen voor Nigeria en voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor, martelaar, door Christus onze Heer.