Almachtige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U op deze vrijdag voor Zijn zelfoffer uit vrije wil op het kruis. Wij willen U bidden voor mensen die vandaag met Hem meelijden in Afghanistan. Voor de zieken, voor ontheemden, voor werkelozen en voor stervenden. Schenk hun allen de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Door Christus onze Heer.