God van gerechtigheid en liefde, Uw Zoon heeft zich aan het kruis geofferd om ons met U te verzoenen. Wij bidden U tijdens dit Paasoctaaf voor alle mensen die grote offers brengen ten behoeve van het welzijn van hun naasten. Voor alle mannen en vrouwen van goede wil; voor hen die steeds weer vrede zoeken; voor mensen die gerechtigheid verkondigen; voor mensen die de armen en zieken verzorgen. Om Uw rijke zegen in hun leven. Door Christus onze Heer.