God, Schepper van al wat bestaat, U hebt het land en de zee, de dieren en de mensen gewild en U zag dat alles goed was. Wij bidden om Uw levengevende zegen voor de mensen van goede wil in Zuid-Soedan. Wij bidden dat zij steeds weer gelegenheid krijgen om het materiële en geestelijke welzijn van hun landgenoten te bevorderen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.