vrijdag 20 november 2020

Barmhartige Heer, van Oost tot West worden uw daden van heil met vreugde bezongen. Vandaag willen wij U danken voor alle mensen die aanhoudend bidden voor uw Kerk in nood. Zegen hun goede voornemens, geef dat zij met een ruim hart hun werken van caritas kunnen ondernemen en geef hun gezondheid en vreugde in het leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Humbertus van Elmham, martelaar, door Christus onze Heer.