Almachtige God, Uw vergevingsgezindheid is alom bekend. In deze tijd van bekering en boete danken wij U voor de kluizenaars en kluizenaressen die in de stilte van de eenzaamheid voor ons en onze wereld bidden en boete doen. Geef dat zij steeds weer met vreugde opstaan in de nacht om wakend Uw lof te bezingen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Romualdus, door Christus onze Heer.