vrijdag 20 januari 2023

Heer onze God, Uw Zoon Jezus Messias is het levende brood dat uit de hemel is gedaald om ons te voeden met wijsheid, vrede en liefde. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in België. Dat zij met elkaar leven en werken in de vrede van Christus, en samen bouwen aan een maatschappij waar een ieder, man of vrouw, vrij is om het Evangelie te volgen en te verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sebastiaan, lekengelovige, martelaar tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.