vrijdag 20 augustus 2021

Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is de weg die leidt naar het eeuwige leven aan Uw zijde. Wij vragen U vandaag om Uw liefdevolle nabijheid voor alle ouderen in Laos die lijden onder ziekte, onrecht, eenzaamheid en armoede – speciaal voor hen die wonen in de vervuiling en drukte van de grotere steden. Wij vragen U, Heer: zegen hen met de gave van Uw Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leovigild van Córdoba, monnik, priester en martelaar, door Christus onze Heer.