Abba, Vader, Uw Zoon Jezus Christus schenkt de mensheid heil en genezing. Hij is de enige weg die leidt naar U. Wij danken U voor Zijn vrije zelfgave uit liefde aan het kruishout op Golgota en bidden U vandaag voor alle mensen in India, vooral voor de kinderen, die met Hem meelijden. Open hun harten voor de liefde van Uw Zoon en schenk hun de vruchten van zijn verlossing. Door Christus onze Heer.