Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom deze dag voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in de Hoorn van Afrika. Geef de gelovigen er moedige en bekwame mannen die hen kunnen begeleiden op hun weg naar het eeuwige leven. Schenk alle bewoners van dit gebied Uw geestelijke goederen, welvaart en een vurig geloof in het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Magdalena van Nagasaki, martelares, door Christus onze Heer.