Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft voor ons vrijwillig de kruisdood ondergaan en zo, met Zijn opstanding uit de doden, de dood ontkracht. Op deze vrijdag danken wij U voor de Christenen in Egypte die deze Blijde Boodschap metterdaad uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: geef dat hun moed en vrome levenswandel veel vrucht mag dragen voor Egypte en voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Apollinarius, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.