God onze Heer,Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U steeds weer bidden om arbeiders, want de oogst is altijd groot. Wij vragen U daarom deze week voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Libanon. Schenk aan Uw Kerk aldaar bekwame en moedige mannen als herders op hun levensweg. Bescherm hen tegen geweld en laster en geef alle bewoners van Libanon een vast en onwrikbaar geloof in de Blijde Boodschap.Door Christus onze Heer.