Almachtige God, heel de schepping verkondigt Uw almacht en heerlijkheid. Wij willen U in deze Paastijd bidden om Uw zegen over de kerkgemeenschappen in Pakistan. Om bescherming tegen geweld, intimidatie en vervolging; om hoop en vertrouwen in de toekomst. Dat onze zusters en broeders in Pakistan weer mogen groeien in aantal en in geloof, als ook in liefde voor U en voor al hun landgenoten. Door Christus onze Heer.