Eeuwige God, Uw Zoon heeft zichzelf vernederd tot de dood aan het kruis en verheft daarmee alle mensen. Wij willen U bidden voor Uw Kerk in Cuba: dat zij de armen steeds nabij is en dat zij instrument van Uw vrede mag zijn. Ontferm U over de kinderen die in Cuba in armoede opgroeien. Geef dat zij een grote liefde voor Jezus Christus ontwikkelen, naar het voorbeeld van vele trouwe Cubaanse gelovigen. Geef dat ons gebed onze liefde voor de armen doet groeien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Fabianus, Paus en martelaar, door Christus onze Heer.