vrijdag 2 september 2022

Almachtige God, Uw Zoon heeft zich uit vrije wil overgeleverd aan de kruisdood om ons mensen met U te verzoenen. Wij vragen vandaag om Uw zegen voor jonge mensen in de grote steden van Peru. Bescherm hen tegen drugsgeweld en de verlokkingen van het snelle geld. Om Uw zegen voor jongeren die vrede zoeken en gerechtigheid verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Solomon le Clerq, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.