vrijdag 2 juni 2023

Genadige God, U wilt voor mensen overal het goede, en U biedt hen de vrijheid om te kiezen voor het eeuwige leven. Wij bidden U deze week voor Uw Kerk in Oeganda: speciaal voor de bisschoppen daar die opkomen voor het welzijn van hun landgenoten. Wij vragen U dat de corruptie die de machthebbers daar in stand houden afneemt, en dat zij zich richten op een leven in navolging van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren tijdens vervolgingen door de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.