vrijdag 2 december 2022 

Heer onze God, Uw heilige Geest bezielt mensen met wijsheid en prudentie bij het nemen van belangrijke levenskeuzes. Wij danken U vandaag voor de religieuzen in Europa die gekozen hebben om hun leven te wijden aan U, en te bidden voor verzoening en vrede tussen de volkeren. Geef dat vele jongeren het religieuze leven ontdekken en besluiten hun leven te leiden volgens de evangelische raden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Zef Palaj, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.