vrijdag 19 november 2021

Almachtige God, de vergeving van zijn beulen door de lijdende Jezus van Nazareth aan het kruis, openbaart uw almacht: nooit meer was de wereld hetzelfde. Wij vertrouwen erop dat zijn vrije daad uit liefde steeds doorwerkt in onze wereld. Wij danken U vandaag voor alle mensen van goede wil die leven in Tsjaad en Niger. Geef dat zij de vrede en verzoening blijven zoeken; dat zij de vrijheid genieten om te bouwen aan uw Koninkrijk; dat zij de vruchten mogen oogsten van hun vertrouwen, geduld en vriendelijkheid. Door Christus onze Heer.