vrijdag 19 mei 2023

Grote en goede God, Uw Zoon Jezus Messias, de Gekruisigde Die leeft, noemt ons zijn vrienden. Hij openbaart zich in de oprechte vriendschap tussen mensen. Wij bidden U op deze vrijdag in de Paastijd voor onze jonge broeders en zusters. Dat zij mogen groeien in het ware geloof, alsook in Christelijke vriendschap voor hun naasten. Geef dat zij verstandige en liefdevolle besluiten nemen op hun levensweg, en schenk hun hoop in de toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pudentiana van Rome, martelares tijdens de vervolgingen door de Romeinse keizer Marcus Aurelius, door Christus onze Heer.