vrijdag 19 maart 2021

Heer onze God, spot en gehoon heeft Jezus Christus moeten ondergaan op weg naar zijn terechtstelling op Golgota. Als een lam heeft hij zichzelf uit liefde geofferd voor ons heil. Wij bidden U in deze tijd van bekering voor de vele Iraniërs die voorzichtig het verhaal van Jezus verkondigen aan hun landgenoten: dat hun geloof anderen aanspoort de weg van Jezus na te volgen. Geef dat het geloof van deze nieuwe Christenen als goede gist in de Iraanse samenleving gaat werken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.