Heilige God, uit de zijde van de gekruisigde Jezus vloeiden water en bloed. Zijn hart was vol van Uw liefde. Wij bidden U op dit hoogfeest voor alle mensen die Uw liefde niet kennen; voor wie zich alleen en eenzaam voelen. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Geef dat zij vriendschap, bemoediging en zorg van hun naasten mogen ondervinden. Door Christus onze Heer.