vrijdag 19 februari 2021

God onze Vader, Jezus Christus is de eeuwige Hogepriester en het Offerlam zonder gebrek. Wij danken U voor zijn liefdesoffer aan het kruis. Wij bidden U op deze vrijdag voor mensen die met Hem meelijden. Speciaal voor Cubanen die lijden aan neerslachtigheid of aan wanhoop over hun toekomst. Wees hun nabij; geef hun het Licht van Christus in hun ogen en hun hart; schenk hun hoop op betere tijden, de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia Yi Zhenmei, cathechist en martelares, door Christus onze Heer.