vrijdag 19 april 2024

Barmhartige Heer, stervend aan het kruis tussen twee misdadigers in, heeft Uw Zoon Jezus de Gezalfde Uw heerlijkheid aan alle volkeren geopenbaard en ons Uw Geest van leven geschonken. Wij vragen U in deze heilige Paastijd: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martha van Perzië, maagd, martelares tijdens vervolgingen onder Shapur II, door Christus onze Heer.