Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is de weg en de waarheid en het leven. Hij is de poort naar het hemelse geluk. Wij zijn U dankbaar voor Zijn zelfgave uit liefde op Golgotha. Wij vragen U op deze vrijdag om Uw liefdevolle nabijheid voor alle mensen in Egypte die nu met Hem meelijden: voor armen, zieken, ouderen en rechtelozen – speciaal voor hen die wonen in de grote vervuilde steden. Wij vragen U, Heer: zegen deze mannen, vrouwen en kinderen en schenk hen hoop op betere tijden. Door Christus onze Heer.