Heer onze God, Uw Zoon Jezus Messias heeft vrijwillig de kruisdood ondergaan omwille van ons heil en met Zijn opstanding uit de doden de dood ontkracht. Op deze vrijdag danken wij U voor de Christenen in Zuid-Afrika die dit Evangelie van verlossing metterdaad uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: geef dat hun goede geest en vrome levenswandel veel vrucht mag dragen voor Zuid-Afrikanen van alle rassen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, moeder van de Goddelijke Genade, door Christus onze Heer.

_x000D_