Almachtige, eeuwige God, Gij hebt ons Uw Zoon Jezus Christus gegeven als het Licht van de wereld. Hij is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Geef dat wij niet opgaan in wat vergankelijk is, maar oog houden voor de hemelse goederen. Dan zullen wij U altijd danken met een oprecht hart en Uw goede werken verkondigen aan onze naasten. Wij vragen Uw zegen voor ons en voor onze wereld. Door Christus onze Heer.