God van liefde en gerechtigheid, Uw Woord ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij bidden U in deze tijd van vasten en boetedoening voor alle verkondigers van Uw Goede Boodschap overal op aarde. Wij vragen dat hun arbeid veel vrucht mag dragen en dat velen gehoor geven aan hun verkondiging. Geef dat Uw Kerk een werkzaam teken van Uw liefde is voor onze wereld. Door Christus onze Heer.