Liefdevolle God, de mens hebt Gij op de zesde dag geschapen om U in vrijheid te dienen. Wij vragen vandaag Uw zegen voor de bisschoppen, priesters en diakens in Turkije. Om trouw aan hun roeping, om wijsheid in moeilijke situaties en om de moed om het Evangelie te verkondigen aan hun naasten. Geef dat de Turken steeds meer kans krijgen om de Weg van Jezus Christus in vrijheid te mogen volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Ogilvie, door Christus onze Heer.