vrijdag 18 september 2020

Grote en sterke God, uit de wonden van Uw Zoon, de Gekruisigde, vloeit heil en redding voor de wereld. Wij bidden U op deze vrijdag voor mensen in Burkina Faso die lijden onder armoede, ziekte, neerslachtigheid en vervuiling. Geef dat zij kracht ontlenen aan de Blijde Boodschap, terwijl zij ook liefdevolle zorg en aandacht ontvangen van hun naasten. Door Christus onze Heer.