vrijdag 18 maart 2022

Barmhartige Heer, U ontfermt zich over de vredesstichters en alle mensen van goede wil. Wij bidden U voor de toekomst van alle inwoners van China. Voor machthebbers, rijken en regeringsleiders. Voor artsen, leraren en leraressen. Voor zakenlieden, kunstenaars, intellectuelen en boeren. Voor de herders, gedoopten en catechumenen in China. Dat zij allen bouwen aan een betere samenleving waar recht, gerechtigheid en de vrede van Christus heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkvader, door Christus onze Heer.