vrijdag 18 februari 2022

Heilige God, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen Uw zegen voor de vrouwen in Kenia die te maken hebben met onrecht en uitsluiting. Geef dat zij de Blijde Boodschap van Uw Zoon beter leren kennen en uitdragen aan hun gezinnen. Geef dat zij de kans krijgen om mee te bouwen aan Uw Koninkrijk en elke dag weer de kracht ontvangen om te blijven bouwen aan hun eigen toekomst in vrijheid en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Harrington, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.