vrijdag 18 december 2020

God onze goede Vader, uw heilbrengende Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. Omwille van onze redding heeft uw Zoon willen delen in onze menselijke kwetsbaarheid. Op het kruishout heeft Hij zijn zending voltooid met de gave van de heilige Geest. Met vertrouwen bidden wij U daarom om zijn Geest voor Chinezen die het Evangelie nog niet kennen en om zijn genezing voor hen die gewond zijn door de angel van de zonde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Vietnam, door Christus onze Heer.