vrijdag 18 augustus 2023

Eeuwige God, Jezus van Nazareth is Uw geliefde Zoon en Gezalfde. Bij Hem vindt de mens die genezing zoekt, liefde, licht en leven. Wij bidden U voor mensen die op plekken moeten wonen waar vervuiling, onwetendheid, en armoede heerst. Dat hun oren steeds meer open gaan voor de heldere wijsheid van het Evangelie en dat zij de genezende kracht van uw aanraking mogen ervaren. Roep velen tot het geloof in Christus om samen te bouwen aan de Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agapitus, lekengelovige, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.18