God van gerechtigheid en vrede, Uw goede daden zijn niet te overtreffen. In deze Adventstijd willen wij U danken voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid wereldwijd. Wij bidden U dat zij de juiste woorden vinden om mensen nader tot elkaar te brengen. Dat onze wereld de vruchten van hun arbeid mag proeven. Dat mensen overal inzien dat ware vrede een gave is van het geloof in Uw Zoon welke zich uit in daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.