Barmhartige God, op de zesde dag hebt Gij de mens, man en vrouw, geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U daarom voor het welzijn van alle vrouwen en meisjes in Iran: om beter onderwijs; om veiligheid en gerechtigheid in het dagelijkse leven. Wij danken U voor de vele bezielde Iraanse vrouwen die in het geheim standhouden in hun geloof in Jezus Christus en zijn Evangelie. Door Christus onze Heer.