God van liefde, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden door Zijn liefdevolle zelfgave aan het kruis. Wij vragen U dat velen geraakt worden door Zijn liefdesoffer, zich bekeren van hun oude leven en zich steeds weer toekeren naar de Blijde Boodschap. Geef dat Uw Kerk Uw Boodschap van leven en liefde trouw blijft en uitdraagt tot aan de uiteinden der wereld. Door Christus onze Heer.