Barmhartige God, door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U vandaag voor jonge mensen in El Salvador die werk zoeken, een gezin stichten en een leven proberen op te bouwen. Dat zij hierbij steun vinden in de Blijde Boodschap. Dat zij met geloof, hoop en liefde bouwen aan hun land en samenleving. Dat vele jonge mensen in El Salvador het Evangelie herontdekken en gehoor geven aan hun roeping. Door Christus onze Heer.