Eeuwige God, U openbaart zich in de oprechte genegenheid en vriendschap tussen mensen. Wij bidden U op deze vrijdag voor onze broeders en zusters in China. Dat zij mogen groeien in het ware geloof en in Christelijke vriendschap voor U en voor al hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, paus en martelaar, door Christus onze Heer.