Almachtige God, Gij hebt Uw Kerk het getuigenis van de martelaren geschonken als een licht op onze levensweg. Op deze dag van de Avond van de Martelaren willen wij U danken voor de moedige mannen en vrouwen die tot in de dood hun geloof in Uw Zoon met woord en daad hebben verkondigd. Wij bidden U met heel onze ziel voor Uw Kerk in nood. Geef haar de standvastigheid en kracht om Uw heilzame Boodschap te blijven verkondigen aan alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige martelaren, door Christus onze Heer.