vrijdag 17 september 2021

Genadige God, U bent de enige bron van ware gerechtigheid en vrede. Wij bidden U vandaag voor vrouwen en mannen in Myanmar die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Voor machthebbers, religieuze leiders en zakenlieden. Dat zij het spirituele en lichamelijke welzijn van hun landgenoten bevorderen. Geef dat rijken en invloedrijken, in navolging van Christus, de waardigheid van hun medemensen steeds voor ogen houden. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Leonella Sgorbati, religieuze en martelares, vermoord door islamitische strijders in Somalië, door Christus onze Heer.