vrijdag 17 november 2023

God van genade en goedheid, U hebt de mens, man en vrouw, beiden geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U vandaag voor de vrouwen en meisjes in Congo. Geef dat zij kansen krijgen om het Evangelie van Jezus Christus te leren kennen; dat zij goede scholing en gezondheidszorg genieten, en zich ten volle kunnen ontplooien. Mogen zij en hun huisgenoten groeien in liefde voor U en voor al hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Yosafat Kotsylovskyi, bisschop, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.