Almachtige God, de honger naar vrijheid onder jonge mensen in Saoedi-Arabië is groot. Wij bidden U dat deze jongeren de ware vrijheid van Jezus Christus ontdekken. Dat deze jonge mannen en vrouwen, bezield door de heilige Geest, de moed ontvangen om met grote toewijding verstrekkende maatschappelijke veranderingen in Saoedi-Arabië in te zetten. Schenk de inwoners van dit land jonge leiders die een groot geloof hebben in de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josep Mestre Escoda, priester en martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.