Almachtige God, Jezus van Nazareth heeft uit vrije wil geleden aan het kruis omwille van allen, en heeft met Zijn verrijzenis de dood voor altijd overwonnen. Op deze vrijdag vragen wij om Uw bescherming voor priesters, diakens en religieuzen in Nigeria, die vaak doelwit zijn van geweld. Geef dat zij niet ontmoedigd raken, maar met zuiverheid, liefde en in eenvoud van hart het Evangelie blijven verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Teresia van de heilige Augustinus en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.