vrijdag 17 februari 2023

Heer onze God, Jezus Christus is de eeuwige Hogepriester en het Offerlam zonder gebrek. Wij danken U voor zijn liefdesoffer aan het kruis. Wij bidden U op deze vrijdag voor mensen die met Hem meelijden. Speciaal voor Algerijnen die lijden aan neerslachtigheid of aan wanhoop over hun toekomst. Wees hun nabij; geef hun het Licht van Christus in hun ogen en hun hart; schenk hun hoop op betere tijden, de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Antoni Leszczewicz, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.