vrijdag 17 december 2021

Genadige God, uw Woord dat vanaf den beginnen bij U was, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij bidden U in deze Advent voor de kleiner wordende christelijke gemeenschappen in Bethlehem. Geef dat zij moed houden bij afpersing, discriminatie en vervolging. Geef dat zij uw steun en nabijheid ervaren in hun werk van alledag en dat zij groeien in geloof alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mariano Alarcón Ruiz, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.