Levende God, vanaf het kruis schonk Uw Zoon de heilige Geest aan onze wereld. Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Op deze vrijdag in het Octaaf van Pasen bidden wij U voor de vele armen die vol hoop op zoek zijn naar een verbetering van hun leven. Geef dat zij hun heil zoeken bij Jezus Christus en Zijn Kerk en zo het antwoord vinden op hun diepste noden. Door Christus onze Heer.